Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

Μr Bean

Εντάξει νομίζω ότι είναι ήδη κλασσικό, όσο και αν σε πολλούς δεν αρέσει. 

Κατα τ' άλλα Βρεταννικό χιούμορ, ετσετερά, ετσετερά....

1 σχόλιο: