Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

Βράχοι

Έξω βράχοι και...
γιατί έβρεξε.