Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

._

το δεδομένον φυγείν αδύνατον

3 σχόλια: