Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

Αρχή διατήρησης του φόρτου εργασίας

Αν τη μία μέρα δουλέψεις λιγότερο από όσο θα έπρεπε, την επόμενη θα δουλέψεις παραπάνω από όσο θα έπρεπε.

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

Ξε

σκονίζω.
Περάστε άυριο.